Peter Mráz

Technický riaditeľ, CTO

“Použitím správnych technologických postupov a technických prostriedkov verím, že dokážeme vytvoriť pracovné uplatnenie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, pomôžeme im realizovať a uplatniť sa. Moje pracovné skúsenosti z rôznych odvetví mi potvrdili, že správnym prístupom a individuálnym nastavením je možné z akéhokoľvek podniku vytvoriť efektívne a vhodné pracovné prostredie. Mojím poslaním je pretaviť skúsenosti s riadením a organizáciou do výroby tak, aby sa mohol uplatniť každý, kto má záujem sa realizovať. “

Riadil som vývojové tímy v oblasti výroby zariadení v jadrovej energetike, poľnohospodárstve a v zdravotníckej technike. Mojím hlavným zameraním bolo nastavenie procesov pre zefektívnenie a optimalizovanie vývoja a výroby s pomocou najmodernejších a sofistikovaných softvérových nástrojov.

Skúsenosti
  • Hydraulické a pneumatické systémy
  • Automatizácia a robotizácia
  • Dentálna technika
  • Centralizované riadenie.
  • Vybrané a vyhradené zariadenia pre nebezpečné tekutiny
Vzdelanie
  • Ing. na TU Košice
  • Inventor, PDM, ERP konektor
  • Hydraulické a pneumatické systémy
  • Navrhovanie plastových dielov
  • Revízny technik vyhradené technické zariadenia tlakové

Telefónne číslo:
nemám mobil 🙂

E-mail:
nemám email