AdobeStock_52360323-web

Sme sociálny podnik, zameraný hlavne na pomoc zdravotne znevýhodneným.

Spoločnosť Novo Health je dcérskou spoločnosťou Novo, ktorá získala ocenenia od Európskej komisie za výskum, vývoj a inovácie. Vznikla z vlastnej iniciatívy na pomoc zdravotne znevýhodneným ľudom v oblasti zamestnanosti. Navrhuje vlastné prípravky, pomôcky, pracoviská a softvér na zjednodušenie a uľahčenie práce znevýhodneným zamestnancom. Spoločnosť Novo Health je sociálny podnik, orientuje sa na pomoc, zisk investuje do vývoja pracovných pomôcok, inovacií. Finančne i personálne podporuje inštitúcie a organizácie, ktoré svojou činnosťou napomáhajú k rozvoju regiónov, pomáhajú starším, zdravotne znevýhodneným , či sociálne slabším, alebo plnia iné spoločensky prospešné ciele.

Hlavné ciele našej činnosti

  • Pomôcť zdravotne znevýhodneným osobám v oblasti zamestnanosti
  • Vytvoriť adaptované pracovné prostredie a pracovné pomôcky na mieru zdravotne znevýhodneným zamestnancom
  • Zvýšiť kvalitu a efektivitu realizovaných procesov pre klienta
  • Znížiť náklady na zamestnanca a súvisiacu administratívu
  • Pomôcť regionálnym neziskovým inštitúciám a organizáciám v plnení spoločensky prospešných cieľov

Podporujeme dobré veci

Každý mesiac vo vašom mene podporíme desiatimi percentami z každej jednej zaplatenej faktúry regionálnu neziskovú organizáciu (ktorú si sami vyberiete, alebo vám s výberom pomôžeme) aktívnu v plnení spoločnosti prospešných cieľov, ako je zber odpadkov v prírode, vodných tokoch, ci v samosprávach, maľovanie lavičiek, údržba mobiliáru obce, pomoc seniorom, zdravotne znevýhodneným, alebo sociálne slabším. Vybrané organizácie môžeme podporiť aj personálne, vyhrnieme si rukávy a pustíme sa do toho.

Novo Health rastie každým dňom vďaka dôvere, ktorú k nám majú naši spokojní klienti aj naši zamestnanci. Pribúdajú organizácie s ktorými spolupracujeme a pomáhame tak rozvíjať región.

A toto sme my