AdobeStock_410115591-web

Ponúkame vám outsourcing procesov. Ako vám pomôže?

Máte vo svojej spoločnosti pracovné postupy a procesy, ktoré sú málo výkonné, neefektívne, majú vysokú mieru chybovosti, nedokážete ich personálne obsadiť, alebo sú príliš nákladné a generujú stratu? Zverte ich nám. Dôkladne si zanalyzujeme celý proces od návrhu až po konečný produkt, či službu, na základe výsledkov ho zoptimalizujeme tak aby bola dosiahnutá maximálna efektivita, vysoká kvalita a nižšie náklady. Výsledkom procesu realizovaného u nás bude produkt, dodávaný v stanovených termínoch, v lepšej kvalite a s nižšími nákladmi. Zároveň si vďaka nášmu podpornému programu môžete zlepšiť imidž a všeobecné povedomie spoločnosti.

Pomáhame a tvoríme príležitosti

Spolupracujeme so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, ktorým pomáhame uplatniť sa na pracovnom trhu aj napriek svojim indispozíciám. Kým iné spoločnosti ich odmietajú, u nás majú dvere otvorené. My pre nich hľadáme, alebo vytvárame príležitosti a v maximálnej miere vychádzame v ústrety. Darí sa nám to predovšetkým adaptáciou pracovného procesu, úpravou a inováciou potrebných pracovných pomôcok a technológií.

AdobeStock_52360323-web

Podporujeme dobré veci

Každý mesiac vo vašom mene podporíme desiatimi percentami z každej zaplatenej faktúry regionálnu neziskovú organizáciu (ktorú si sami vyberiete, alebo vám s výberom pomôžeme) aktívnu v plnení spoločnosti prospešných cieľov, ako je zber odpadkov v prírode, vodných tokoch, ci v samosprávach, maľovanie lavičiek, údržba mobiliáru obce, pomoc seniorom, zdravotne znevýhodneným, alebo sociálne slabším.

AdobeStock_270097584-web

V čom vám vieme pomôcť?

AdobeStock_370132144-web

Výrobné procesy

Montáž, obrábanie kovov, zváranie a spájkovanie, tvárnenie kovov, povrchová úprava a lakovanie.

jeshoots-com-sMKUYIasyDM-unsplash-web

Vývojové procesy a prototypovanie

Elektrotechnika a konštrukčný návrh, certifikácia výrobkov, patentová ochrana.

AdobeStock_104881247-web

Administratívne procesy

Obchodná stratégia a marketingová stratégia.

boris-debusscher-9Rtp9uvTs3Q-unsplash-web

Obslužné procesy

Skladovanie, čistiace a dezinfekčné práce, záhradnícke práce.

Môžete sa nás spoľahnúť

Vieme byť alternatívou k vašim súčasným dodávateľom obrobkov, zvarencov, či montážnych celkov. Máme vlastných dodávateľov technologických súčiastok a niečo si aj sami vyrábame prostredníctvom vývojového centra materskej firmy Novo s.r.o. a našich odborných konštruktérov, technologických a elektrotechnických inžinierov. Vieme zabezpečiť re-dizajn technickej časti vašej technológie, tak aby sa zachoval jej primárny účel, funkcie a dizajn, a postaviť ju z aktuálne dostupných súčiastok na trhu, takže vás nedostatok napríklad čipov nezastaví v produkcii hodnôt pre vašich zákazníkov. Problém nám nerobí ani zákazková výroba zariadenia podľa vášho návrhu, či kompletné riešenie vrátane zariadenia a certifikácie v našom vývojom centre.

Ako to prebieha?

Nezáväzný rozhovor

Porozprávame sa o vašich procesoch a o tom ako vám s nimi vieme pomôcť.

Príprava dokumentov

Dohodneme si pracovný postup a pripravíme dokumenty. Vyberiete organizáciu, ktorú vo vašom mene podporíme.

Analýza procesu

Spravíme dôkladný audit a analýzu procesu u vás a pripravíme súbor krokov na optimalizáciu.

Implementácia zmien

Postupne budeme zavádzať navrhované zmeny a budeme merať a skúmať rozdiel oproti pôvodnému riešeniu.

Fungujúci proces

Paušálna realizácia optimalizovaného procesu a naplňovanie stanovených cieľov. Neustála optimalizácia a inovácia postupov.

Výhody pre vás

 • vyššia kvalita a efektivita procesu
 • nižšia chybovosť v procese
 • garancia výsledku
 • nárast návratnosti procesu
 • zníženie nákladov
 • odstránenie administratívnej časti
 • nahradenie neefektívneho dodávateľského reťazca
 • vývoj na mieru
 • odborné poradenstvo
 • obsadenie pozície s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily
 • odstránenie všetkej personálnej agendy
 • zlepšenie imidžu a zvýšenie povedomia spoločnosti