Oznámenie o konaní volieb do poradného výboru RSP

Vedenie obchodnej spoločnosti Novo Health s.r.o. oznamuje, že 6.3.2023 od 10.00 do 12.00 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti na ulici Hlavná 106, 919 26  Zavar uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku Novo Health s.r.o., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 ods. 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 01/2022.  (Príloha č. 2)

Príloha č. 2: OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU

Stiahnuť vo formáte .docx

Výzva na predloženie kandidátky na člena poradného výboru. Pokiaľ máte ako priamo zainteresovaná osoba záujem kandidovať za člena poradného výboru je potrebné kandidatúru na člena poradného výboru oznámiť RSP v lehote do 14 dní odo dňa zverejnenia výzvy a to prostredníctvom osobitného kandidačného formulára, zverejneného na webovom sídle RSP. (Príloha č. 6)

Príloha č. 6: KANDIDAČNÝ FORMULÁR PRE VOĽBY DO PORADNÉHO VÝBORU

Stiahnuť vo formáte .docx