AdobeStock_438325988_bw-web

Sme tím profesionálov z rôznych odborov oodhodlaných pomáhať.

Stretli sme sa v jednej spoločnosti ľudia z celého Slovenska, ktorí chcú svojou časťou prispieť a podporiť zdravotne znevýhodnených v oblasti zamestnanosti. Súčasne nám nie je ľahostajná ani ekologická situácia a prostredie kde žijeme, preto podporujeme aj lokálne inštitúcie, ktoré sú v týchto oblastiach aktívne. Ak nám to pracovné povinnosti umožňujú radi sa zapájame do procesu, napríklad pri zbere odpadkov, alebo revitalizácii parkov, či pomoci seniorom vo svojich mestách.